Voorwaarden private lease
- 2 maanden borg bij ondertekening contract
- Annulering contract is 50% betalen van de nog resterende openstaande maanden
- Bij achterstand van 2 maanden wordt het contract ontbonden
- Maandelijkse betaling via domiciliatie (automatische incasso)
- Auto mag het Spaanse vasteland niet verlaten
- Extra km bovenop de contractueel vastgelegde km =0,06/km